Yüksek Moleküler Ağırlıklı Lipoprotein (HDL)'lerin Antiatherojenik Fonksiyonlarını Analiz Edebilecek Yeni Markırlar ve Yeni Terapötik Yaklaşımlar

18 Ocak 2008 / İstanbul

Yard. Doç. Dr. Songül SÜREN-CASTILLO

18 Ocak 2008

İstanbul Üniv. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Vezneciler-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]