Lityum klorür ve medroksiprogesteron asetatın insan İshikawa endometrium kanserinde imatinib mesilat sitotoksisitesi üzerine etkisi

16 Ocak 2008 / İstanbul

Konuşmacı : Prof. Dr Ayhan BİLİR , Araş. Gör. Mine ERGÜVEN

Yer : İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Çapa, İSTANBUL

 Tarih : 16 Ocak 2008, Cuma Saat:14.00 

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]