Elektron Mikroskobunda Araştırma ve Klinik İlişkiler

11 Aralık 2009 / İstanbul

Konuşmacı: Prof.Dr. Meral TEKELİOĞLU

Yer: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji  Anabilim Dalı Çapa-İstanbul

Tarih: 11 Aralık 2009,  Saat:14.00

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]