Elektron Mikroskopi ile Karakterizasyon

25 Nisan 1997 / İstanbul

Prof. Dr. Adnan TEKİN

25 Nisan 1997

İst.Teknik Üniv. (İTÜ).İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]