Melatonin ve Hücre Koruyucu Etkisi

23 Mart 2001 / İstanbul

Prof. Dr. Serap ARBAK

23 Mart 2001

Marmara Üniv. Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Haydarpaşa-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]