Kurbağa Akciğerinde Nöroepiteliyal Endokrin Hücreler

21 Şubat 2003 / İstanbul

Araş. Gör. Füsun KOCAPINAR

21 Şubat 2003

İst.Üniv. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Vezneciler- İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]