Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Farelerin Böbreklerinde Nitrik Oksit Sentazın Rolü

27 Ocak 2006 / İstanbul

Araş. Gör. Ebru GÜREL

27 Ocak 2006 

İstanbul Üniv., Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Vezneciler, İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]