Donax trunculus (Bivalvia: Donacidae) Ovaryumunun Morfolojisi ve Oogenezinin İnce Yapısı

25 Kasım 2005 / İstanbul

Dr. Nadim YILMAZER 

25 Kasım 2005 

İstanbul Üniv. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü. Vezneciler, İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]