Biyolojik Araştırmalarda Stereolojinin Yeri

13 Şubat 1998 / İstanbul

Yrd.Doç.Dr.Ferruh YÜCEL 

13 Şubat 1998

İst.Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak.İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]