TÜRKİYE ELEKTRON MİKROSKOPİ HARİTASI

Lütfen eksik gördüğünüz cihazlarla ilgili bilgileri haritaya eklenmek üzere Prof.Dr. Servet Turan'a iletiniz.

İstenen bilgiler: cihazın markası, modeli, hangi ilde ve kurumda olduğu.

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]