8.Elektron Mikroskopi Kongresi

17 - 20 Haziran 1987 / Sivas

Düzenleyen: Cumhuriyet.Ü.Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD.Sivas

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]