7.Elektron Mikroskopi Kongresi

16 - 20 Eylül 1985 / İstanbul

Düzenleyen: İ.Ü.İst.Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD.Çapa-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]