7.Elektron Mikroskopi Kongresi

16 - 20 Eylül 1985 / İstanbul

Düzenleyen: İ.Ü.İst.Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD.Çapa-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]