3.Ulusal Elektron Mikroskopi Sempozyumu İzmir

23 - 25 Eylül 1974 / İzmir

Düzenleyen: Ege Üniv. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD, İzmir.

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]