3.Ulusal Elektron Mikroskopi Sempozyumu İzmir

23 - 25 Eylül 1974 / İzmir

Düzenleyen: Ege Üniv. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD, İzmir.

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]