23.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi - Uluslararası Katılımlı

19 - 21 Mayıs 2017 / Antalya

Kervansaray Lara Hotel, Antalya

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]