21.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi - Uluslararası Katılımlı ( Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile)

28 - 31 Mayıs 2013 / Mersin
İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]