21.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi - Uluslararası Katılımlı ( Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile)

28 - 31 Mayıs 2013 / Mersin
İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]