2.Ulusal Elektron Mikroskopi Sempozyumu İstanbul

2 - 5 Mayıs 1972 / İstanbul

Düzenleyen:İ.Ü.İst.Tıp Fak.Histoloji-Embriyoloji ABD.Çapa-İstanbul
 

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]