16.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi - Uluslararası Katılımlı

2 - 5 Eylül 2003 / İzmir

Düzenleyen: Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü.İzmir

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]