16.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi - Uluslararası Katılımlı

2 - 5 Eylül 2003 / İzmir

Düzenleyen: Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü.İzmir

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]