15.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi - Uluslararası Katılımlı

18 - 21 Eylül 2001 / Ankara

Düzenleyen: Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Fen Edebiyat ve Teknik Eğitim Fakülteleri.Ankara

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]