14.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi-Uluslararası Katılımlı

29 Eylül - 2 Ekim 1999 / Bursa

Düzenleyen: Uludağ Üniv.Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD.Bursa

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]