11.Elektron Mikroskopi Kongresi

8 - 10 Eylül 1993 / Edirne

 Düzenleyen: Trakya Üniv. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji ABD. Edirne

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]