10.Elektron Mikroskopi Kongresi

18 - 20 Eylül 1991 / İstanbul

Düzenleyen:İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fak.Histoloji-Embriyoloji ABD.Cerrahpaşa-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]