C6 Sıçan Glioma Hücrelerinde İki ve Üç Boyutlu Hücre Kültür Modelleri Kullanılarak Aloe Emodin ve Sisplatinin Etkilerinin İncelenmesi

22 Aralık 2006 / İstanbul

Dr. Cem GAZİ 

22 Aralık 2006 

İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD. Çapa- İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]