Taramalı Elektron Mikroskopu ve Böcek Yumurtaları

16 Mayıs 2008 / İstanbul

Prof. Dr. Zekiye SULUDERE

16 Mayıs 2008

İstanbul Üniv. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Atıf ŞENGÜN Anfisi, Vezneciler-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]