Lenf Düğümünün Mikroçatısı

21 Mart 2008 / İstanbul

Uzm. Dr.Elif GÜZEL

21 Mart 2008

İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Histoloji ve Embriyoloji ABD, Cerrahpaşa-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]