İnflamasyonda Mast Hücrelerinin Rolü

17 Aralık 2007 / İstanbul

Prof. Dr. Feriha ERCAN

17 Aralık 2007

Marmara Üniv. Tıp Fakültesi. Histoloji ve Embriyoloji ABD, Haydarpaşa-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]