Çiçekli bitkilerin üreme biyolojisinde TEM ve SEM'in kullanımı

20 Mart 2008 / İstanbul

Konuşmacı : Prof.Dr.Meral ÜNAL 

Yer : Marmara Üniversitesi , Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Göztepe Kampüsü, Kadıköy, İSTANBUL

Tarih : 20 Mart 2008, Cuma Saat:14.00 

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]