Karaciğer Rejenerasyonu

07 Mayıs 2010 / Bolu

Konuşmacı: Prof.Dr. Aysel KÜKNER

Yer: İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji  Anabilim Dalı, Bolu

Tarih: 7 Mayıs 2010, Saat: 14.00

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]