6. Konferans

09 Haziran 2017 / Kocaleli

KONUŞMACILAR VE KONU BAŞLIKLARI

  • Prof. Dr. Melda YARDIMOĞLU- Diyabetik sıçanlarda statinlerin aorta ve ovaryum üzerine olan etkilerinin ışık ve elektron mikroskopu düzeyinde incelenmesi- Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD
  • Doç. Dr. Yusufhan YAZIR- Absans epilepside nöral kök hücre tedavisi ile klasik tedavinin etkileirnin karşılaştırılması -Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kök Hücre AbD
  • Yard. Doç. Dr. Gökhan DURUKSU-Monosakkaritler ile modifiye edilmiş
  • kollajenin mezenkimal kök hücrelerin çoğalma ve farklılaşmasına etkileri- Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kök Hücre AbD
  • Yard. Doç. Dr. Z Seda HALBUTOĞULLARI-Erişkin ve fötal sıçanlardan nöral kök hücre eldesi karakterizasyonu - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kök Hücre AbD

Tarih: 9 Haziran 2017 CUMA Saat: 10.30-13.30
Yer: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD ve Kök Hücre AbD, Kocaeli-İSTANBUL

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]