Biyolojide Elektron Mikroskopi

17 Nisan 1998 / İstanbul

Prof. Dr. Ayşe OĞUZ

17 Nisan 1998

İst. Üniv. Fen Fak. Genel Biyoloji ABD. Cerrahpaşa- İstanbul.

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]