Erken Dönem Embriyo Gelişimi

23 Şubat 2001 / İstanbul

Doç. Dr. Leyla KUNTSAL

23 Şubat 2001

İst Üniv. İstanbul Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Çapa-İstanbul.

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]