EM ile Görüntüleme ve Mikroanaliz: Örnekler, uyarılar

06 Mart 2003 / Kocaeli

Doç. Dr. Ali Arslan KAYA

06 Mart 2003

TÜBİTAK-MAM. Gebze.

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]