Embriyonik ve Postnatal Dönemde Sıçan Mesanesinde Epitelyal Farklılaşma: Karşılaştırmalı Ontojenik Çalışma

30 Aralık 2005 / İstanbul

Tıbbi Bio. Yasemin ERSOY

30 Aralık 2005

Marmara Üniv., Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji ABD,Haydarpaşa, İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]