Atomik Kuvvet Mikroskobu (AKM): Anadolu'dan Apple ile NASA'ya!

16 Temmuz 2020 / temd.org


İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]