Türk Elektron Mikroskopi Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

24 Mart 2021 / temd.org

TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat 17.00’de, yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü aynı saatte, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Temel Tıp Bilimleri Binası, B/ Blok, 2. Kat, C-2 Dersliğinde aşağıda sunulan gündem ile gerçekleştirilecektir.

Değerli katılımlarınız için şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

  YÖNETİM KURULU ADINA,
Prof. Dr. Serap ARBAK
Başkan

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. İstiklal Marşı ve saygı duruşu,
 3. Divan Başkanlığı seçimi,
 4. Tutanakların imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
 5. Yönetim Kurulu raporunun okunması,
 6. Denetim Kurulu raporunun okunması,
 7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı aklanması,
 8. Tahmini Bütçe ibrazı,
 9. Yeni Yönetim Kurulu’nun seçimi,
 10. Yeni Denetim Kurulu’nun seçimi,
 11. Tüzükteki Madde 12’nin 1.Bendi’nde (Üye aidatı) değişiklik önerisi,
 12. Dilek ve Öneriler
 13. Kapanış.
İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]