TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

15 Mayıs 2023 / temd.org

DUYURU
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2023 Pazartesi Günü Saat:12.00’de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Temel Tıp Bilimleri Binası B Blok Sınıf B1 Kocamustafapaşa Caddesi No:53 Cerrahpaşa 34098 Fatih/İstanbul adresinde aşağıdaki yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2023 Pazartesi Günü Saat:12.00’de aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1.- Açılış ve yoklama
2.- Kongre başkanlık divan seçimi
3.- Saygı Duruşu ve istiklal marşı
4.- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun okunması
5.- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası
6.- Tahmini Bütçenin görüşülerek onaylanması
7.- Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
8.- Dilek ve temenniler
9.- Kapanış

 

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]