TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

09 Eylül 2021 / temd.org

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 27 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14:30 de, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Temel Tıp Bilimleri Binası, B/Blok, 2. Kat, C-2 Dersliği', Cerrahpaşa-ISTANBUL'da aşağıda sunulan gündem ile gerçekleştirilecektir. 

Değerli katılımlarınız için şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

YÖNETİM KURULU ADINA,
Prof. Dr. Serap ARBAK 
Başkan

GÜNDEM

 1. Açılış,
 2. İstiklal Marşı ve saygı duruşu,
 3. Divan Başkanlığı seçimi,
 4. Tutanakların imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
 5. Yönetim Kurulu raporunun okunması,
 6. Denetim Kurulu raporunun okunması,
 7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı aklanması,
 8. Tahmini Bütçe ibrazı,
 9. Yeni Yönetim Kurulu’nun seçimi,
 10. Yeni Denetim Kurulu’nun seçimi,
 11. Tüzükteki Madde 12’nin 1.Bendi’nde (Üye aidatı) değişiklik önerisi,
 12. Dilek ve Öneriler
 13. Kapanış.
İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: 0222 335 05 80 (İç hat: 6350)
E-Mail : [email protected]