Scientific Activity Program

2023

27 April 2023 Sağlıklı ve Miyokard Infarktüs Modeli Transgenik FarelerdeDuyuNöronuİnervasyonununTümKalp Boyutunda Tanımlanması
Online

2022

21 April 2022 İnsan Kök Hücrelerinden Fonksiyonel Nöronların Eldesi ve İn Vitro Hastalık Modelleme Yaklaşımı
Online
16 November 2022 Hücre Araştırma ve Tedavilerinin Geleceği: Üç Boyutlu Hücre Kültürleri
Online
7 December 2022 İletken Atomik Kuvvet Mikroskopisiyle Ortam Koşullarında Atomik Çözünürlüklü Görüntüleme
Online

2021

1 February 2021 Mikrobiyolojik Örnekleri İncelemeye Yönelik Elektron Mikroskopik Yöntemler: SARS- CoV-2 ve Bakteri Örnekleri
Online
10 February 2021 Cryo-TEM ile Yaşamı Atomik Düzeyde Görmek
Online
13 February - 13 March 2021 TEMD 2020-2021 BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAMI
WEBINAR
31 March 2021 İnterferometrik Işık Mikroskobisi: Biyolojik Nanoparçacıkların Görüntülenmesi
Webinar
30 April 2021 Why do we need different electron microscopy techniques to identify extracellular vesicles and why they are not enough?
Webinar
7 July 2021 Cell Death in 2021 Looking Forward
Webinar

2020

13 February 2020 2019 - 2020 Dönemi Bilimsel Toplantıları II
İstanbul
5 June 2020 Adli Bilimler ve Suç Araştırmalarında Elektron Mikroskopi Uygulamaları
Webinar
19 June 2020 Derin Öğrenme ve Anjiyogenez Görüntüleri Kullanılarak Kanser Tedavisinin Etkinliğinin Arttırılması
Webinar
24 June 2020 Elektron, İyon ve X-ışını Mikroskopları ile Malzeme Karakterizasyonunda Yeni Trendler
Online
16 July 2020 Atomik Kuvvet Mikroskobu (AKM): Anadolu'dan Apple ile NASA'ya!
Online
3 September 2020 Get Closer to Truth
Online
15 December 2020 Meme kanserinde ilaç direnç mekanizmaları ve Direncin aşılmasında nanopartiküler ilaç taşıyıcı sistemler
Online

2018

2 February 2018 2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler Programı
İstanbul
1 - 31 March 2018 2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 6. Bilimsel Toplantı
İstanbul
13 April 2018 2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 7. Bilimsel Toplantı
İzmir

2017

4 January 2017 Stereomikroskopun Evrak Sahteciliğinde Kullanımı
İstanbul
21 February 2017 Laboratuardan Kliniğe Kök Hücre
İstanbul
16 March 2017 Femoral Sinir Basısının Büyüme Faktörleri ve Beta Katenin Aracılığı ile Kemik Hasarı Tamirindeki Rolü
İstanbul
6 April 2017 Lokal Trombositlerden Zengin Plazmanın Diş Hareketine Olan Etkilerinin Histomorfometrik Değerlendirilmesi
İstanbul
3 - 4 May 2017 2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 5. Bilimsel Toplantı
İstanbul
9 June 2017 6. Konferans
Kocaleli
19 October 2017 2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 1. Bilimsel Toplantı
İstanbul
2 - 3 November 2017 2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 2. Bilimsel Toplantı
Gebze
24 November 2017 2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 3. Bilimsel Toplantı
İstanbul
14 December 2017 2017-2018 Dönemi Bilimsel Etkinlikler - 4. Bilimsel Toplantı
İstanbul

2016

4 November 2016 İmplantasyon Modellerinde Yenilikçi Yaklaşımlar
İstanbul

2015

20 March 2015 Endotoksin ile Oluşturulan Deneysel Üveitte Propolis Etkileri
Metabolik Hastalıklarda Adipositokinlerin Rolü

İstanbul
18 April 2015 Elektron Mikroskopu ile Yapılan Araştırmalarda İmmüngold İşaretlemedeki Yenilikler
İstanbul
15 May 2015 Deneysel meme kanseri modelinde tumor, nöronal sistemi kılavuz olarak kullanır mı?
Kanser Kök Hücreleri

Manisa

2014

16 January 2014 Yaşam Bilimlerinde Taramalı Geçirimli Elektron Mikroskobu (STEM)
İstanbul
23 October 2014 New Challenges in Confocal Microscopy
Systems and Solutions for EM Sample Preparation

İstanbul
26 November 2014 Elektron Mikroskoplarında Odaklanmış İyon Demeti Günü
Eskişehir
28 November 2014 Doku Mühendisliği ve Uygulamaları
İstanbul
19 December 2014 İnsan Beyninin Evrimi
İstanbul

2010

5 March 2010 Biyomühendislik Bölümünde Hücre Kültürü Çalışmaları
İstanbul
9 April 2010 Alkolün erkek üreme sistemi üzerine olan etkisi
İstanbul
7 May 2010 Karaciğer Rejenerasyonu
Bolu

2009

6 November 2009 Prostat Yapısı ve Prostat Kanseri Deney Modelleri
İstanbul
11 December 2009 Elektron Mikroskobunda Araştırma ve Klinik İlişkiler
İstanbul

2008

16 January 2008 Lityum klorür ve medroksiprogesteron asetatın insan İshikawa endometrium kanserinde imatinib mesilat sitotoksisitesi üzerine etkisi
İstanbul
18 January 2008 Yüksek Moleküler Ağırlıklı Lipoprotein (HDL)'lerin Antiatherojenik Fonksiyonlarını Analiz Edebilecek Yeni Markırlar ve Yeni Terapötik Yaklaşımlar
İstanbul
20 March 2008 Çiçekli bitkilerin üreme biyolojisinde TEM ve SEM'in kullanımı
İstanbul
21 March 2008 Lenf Düğümünün Mikroçatısı
İstanbul
9 April 2008 Programlı Hücre Ölümü- Sempozyum
İstanbul
17 April 2008 Biyomalzemeler Sempozyumu
-
18 April 2008 Biyomateryaller - Panel
İstanbul
5 May 2008 Çeşitli toz ve sinter metal kompozitler ile cam-seramik malzemelerde gerçekleştilen mikroyapısal ve nanoyapısal karakterizasyon çalışmaları
İstanbul
16 May 2008 Taramalı Elektron Mikroskopu ve Böcek Yumurtaları
İstanbul
29 May 2008 Melatoninin kardiyotoksisite üzerindeki koruyucu etkileri
Çanakkale

2007

19 January 2007 Stereoloji ve Stereolojide Kullanılan Mikroskopik Sistem ve Programlar (Stereo Investigator)
İstanbul
23 March 2007 Östrojen ve Testis İlişkisi
İstanbul
17 April 2007 Sanayide Elektron Mikroskopu uygulamaları
Kocaeli
20 April 2007 Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dallarında Eğitim, Araştırma ve Hizmet Açıkoturumu
İstanbul
11 May 2007 Biyomalzeme-Doku Ara Yüzü: Işık ve Elektron Mikroskobu Düzeyinde Hücre-İmplant Etkileşimleri
İstanbul
27 May 2007 Preimplantasyon : Embriyo gelişimi
İstanbul
20 November 2007 Çiftlik Hayvanlarında Reprodüktif Biyoteknoloji: Türkiyedeki Gelişmeler
İstanbul
21 November 2007 Hidatidoz patogenezinde ve antihelmintik etkinliğinde nitrik oksitin rolü
İstanbul
5 December 2007 Deneysel nefrozda glomerul yapısı
İstanbul
17 December 2007 İnflamasyonda Mast Hücrelerinin Rolü
İstanbul

2006

27 January 2006 Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Farelerin Böbreklerinde Nitrik Oksit Sentazın Rolü
İstanbul
3 March 2006 Karaciğer Hasarı ve Antioksidan Tedaviler
İstanbul
31 March 2006 Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Penis Fonksiyonunda e-NOS Dağılımı Üzerine Alfa Lipoik Asidin Etkisi
İstanbul
14 April 2006 Rekombinant E. coli Sialiltransferazının Yapı-işlev İlişkilerinin Altın İşaretli Lektin Kullanılarak İrdelenmesi
Kocaeli
12 May 2006 Kanser Progresyonunda Adezyon Moleküllerinin Rolleri ve Bu Moleküllerin Ultrastrüktürel Değerlendirilmeleri
İstanbul
10 November 2006 İnsan Plasentası: Yapısı ve Görevleri
İstanbul
22 December 2006 C6 Sıçan Glioma Hücrelerinde İki ve Üç Boyutlu Hücre Kültür Modelleri Kullanılarak Aloe Emodin ve Sisplatinin Etkilerinin İncelenmesi
İstanbul

2005

7 January 2005 Voltaj Kapılı Sodyum Kanallarının Metastatik Potansiyel İle İlişkisi
İstanbul
25 March 2005 Tamoxıfen ve Medroxyprogesteron Asetatın FM3 A Meme Kanseri Hücre Soyunda Epirubicin Sitotoksisitesi Üzerine Kinetik ve Ultrastüktürel Etkilerinin Değerlendirilmesi
İstanbul
29 April 2005 Vasküler Perfüzyon ve Pulmoner Surfaktant Ultrastrüktürü
İstanbul
27 May 2005 Hayvan Derilerinin Yapısal Özellikleri ile İşlenmiş Deri Kalitesi Arasındaki İlişkilerin Sanayideki Önemi
İstanbul
25 November 2005 Donax trunculus (Bivalvia: Donacidae) Ovaryumunun Morfolojisi ve Oogenezinin İnce Yapısı
İstanbul
30 December 2005 Embriyonik ve Postnatal Dönemde Sıçan Mesanesinde Epitelyal Farklılaşma: Karşılaştırmalı Ontojenik Çalışma
İstanbul

2004

16 January 2004 Absans Epilepsili Sıçan Hipokampusunda Histokimya, İnce Yapı ve İnce Yapısal İmmünhistokimya
İstanbul
26 March 2004 İmmersiyon ve Perfüzyon Tespit Yöntemlerinin Beyin Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Elektronmikroskopik Düzeyde İncelenmesi
İstanbul
9 April 2004 Mikroskopta İki Teknik , İki İmkan : Atomik Kuvvet Mikroskobu ve Elektron Enerji Kaybı Spektroskopisi
İstanbul
7 May 2004 Environmental Scaaning Electron Microscopy:Genel Uygulamaları
İstanbul
26 November 2004 Elektron Mikroskopi Teknikleri ve Problem Çözümünde Uygulamaları
İstanbul
24 December 2004 Apoptoz
İstanbul

2003

21 February 2003 Kurbağa Akciğerinde Nöroepiteliyal Endokrin Hücreler
İstanbul
6 March 2003 EM ile Görüntüleme ve Mikroanaliz: Örnekler, uyarılar
Kocaeli
25 April 2003 Acı Kırmızı Biberli (Capsaicin) Rasyonla Beslenen Kanatlı Hipofizinde Gonadotropik Hücrelerin İmmunohistokimyasal ve Elektron Mikroskobik Özellikleri
İstanbul
23 May 2003 Mikroskopi ve Görüntü Analiz Yöntemlerinin Lastik Sektöründeki Uygulamaları
İstanbul
14 November 2003 Aterogenez Süreci Üzerine Kalsiyum Dobesilat’ın Etkileri
İstanbul

2002

29 November 2002 Adli Bilimlerde SEM Uygulaması
İstanbul
20 December 2002 Sinir Bilimlerinde İşaretleme Teknikleri
İstanbul

2001

23 February 2001 Erken Dönem Embriyo Gelişimi
İstanbul
23 March 2001 Melatonin ve Hücre Koruyucu Etkisi
İstanbul
23 March 2001 Melatonin ve Hücre Koruyucu Etkisi
İstanbul
13 April 2001 Malzeme Bilimlerinde TEM İncelemeleri: Aluminyum, Titanyum Alaşımları, Şekil Bellek Alaşımı ve Toz Metal v.b.
İstanbul
4 May 2001 Telomer ve Telomeraz’lar
İstanbul

2000

21 January 2000 Retina Ultrastüktürü
İstanbul
25 February 2000 Normal, Atipik ve Tümör Hücrelerinin Işık ve Ultrastrüktürel Görünümleri
İstanbul
24 March 2000 Scanning Electron Mikroskopik Preparasyon Tekniği ve Karşılaşılabilen Sorunlar
İstanbul
14 April 2000 Electron Mikroskopi Nukleik Asit Görüntüleme Teknikleri
İstanbul
27 April 2000 Sermatozoonların İncelenmesinde Kullanılan Elektron Mikroskopik Teknikler
İstanbul
14 May 2000 The Dinamics of the Cell Nucleus
İstanbul

1999

8 January 1999 Bazik Fibroblast Büyüme Faktörünün Farklı Hücre Tiplerindeki Lokalizasyonunun İmmuno-gold İşaretleme Tekniği Kullanılarak İnce Yapısal Düzeyde Araştırılması
İstanbul
5 February 1999 Yardımcı Üreme Tekniklerinde Histoloji ve Embriyoloji Bilim Disiplini
İstanbul
26 February 1999 İmplantasyon Öncesi Embriyolarda Mikro ve Genetik Maniplasyonlar
İstanbul
12 March 1999 Analitik Elektron Mikroskopi İncelemelerinde Kriyo-preparasyon Teknikleri
İstanbul
9 April 1999 X- ray Microanalysis in Biology:Experimental Techniques and Applications
İstanbul
22 April 1999 Ca+2 –handling in Neurons. Assesment of Possible Roles for Calbidin- D-28 K in Transgenic Mice
İstanbul
7 May 1999 Stereolojik Yöntemlerle Sinir Liflerinin Volümünün Hesaplanması
İstanbul

1998

23 January 1998 Apoptosis’le Hücre Ölümü
İstanbul
13 February 1998 Biyolojik Araştırmalarda Stereolojinin Yeri
İstanbul
27 February 1998 Kriminal Olaylarda SEM’in Kullanılması
İstanbul
27 March 1998 İleri Teknoloji Malzemelerinde Mikroskopi- Mikroanaliz- Mikroyapısal Karakterizasyonu
Kocaeli
17 April 1998 Biyolojide Elektron Mikroskopi
İstanbul
20 November 1998 MUC 18 MCAM (CD.146) Adezyon Molekülünün Timus Mikroçevresinde Ekspresyonu. İmmunoelektron Mikroskopik Çalışma
İstanbul
11 December 1998 Mikrodalga Işınlamanın Histolojik Tekniklerde Kullanımı
İstanbul

1997

17 January 1997 Hücre iskeleti-Işık ve Elektron Mikroskopik incelenmesi
İstanbul
21 March 1997 Taramalı Elektron Mikroskopu: Özel uygulamalar
İstanbul
25 April 1997 Elektron Mikroskopi ile Karakterizasyon
İstanbul
26 December 1997 Hücre Kültürü ve Elektron Mikroskopi
İstanbul

1996

19 January 1996 Yeni bir görüntüleme aracı:Konfokal Mikroskobu. Işık ve elektron mikroskobu içinde ve arasındaki yeri
İstanbul
8 March 1996 Endotel Morfobiyolojisi
İstanbul
29 March 1996 TEM Teknikleri Üzerine Bazı Saptamalar
İstanbul
10 May 1996 Electron Microscope Immunogold Cytochemistry Using Epoxies, Low Temperature Acrylics and Cryosections. A Practical Comperative Review
İstanbul
17 May 1996 Virusları Elektron Mikroskobunda İnceleme Tekniği
İstanbul
24 May 1996 Diş kökü Kanallarında Sinir Tabakasının SEM İncelenmesi
İstanbul
15 November 1996 Türk Elektron Mikroskopi Derneği’nin 25. yılı. ‘Türkiye’de Elektron Mikroskopi Çalışmaları ve Geleceği
İstanbul
22 November 1996 Lektin’in Histokimyası
İstanbul
20 December 1996 Veteriner Hekimlik Alanında Elektron Mikroskopi Çalışmaları
İstanbul

1994

1 January - 31 December 1995 1994-1995 Yılı Bilimsel Toplantıları
İstanbul

CONTACT
TURKISH SOCIETY FOR ELECTRON MICROSCOPY
Prof. Dr. Servet TURAN Ph.D (President)
Eskisehir Technical University
Engineering Faculty
Department of Materials Science and Engineering
ESKISEHIR
Phone: 0222 335 05 80 (Domestic line: 6350)
E-Mail : [email protected]