Elektron, İyon ve X-ışını Mikroskopları ile Malzeme Karakterizasyonunda Yeni Trendler

24 June 2020 / temd.org

CONTACT
TURKISH SOCIETY FOR ELECTRON MICROSCOPY
Prof. Dr. Serap ARBAK Ph.D (President)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University
School of Medicine
Department of Histology and Embryology
Istanbul TURKEY
Phone: 0216 500 40 91
E-Mail : [email protected]