5.Balkan Elektron Mikroskopi Kongresi İstanbul

25 - 30 Eylül 1977 / İstanbul

Düzenleyen: İ.Ü.İst.Tıp Fak.Histoloji-Embriyoloji ABD. Çapa-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : arbaks@yahoo.com