4.Elektron Mikroskopi Sempozyumu İstanbul

2 - 6 Şubat 1976 / İstanbul

Düzenleyen: İ.Ü.Tıp Fak.Histoloji-Embriyoloji ABD.Çapa-İstanbul

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : arbaks@yahoo.com