2018- 2019 Dönemi Bilimsel Etkinlikler-4. Bilimsel Toplantı

17 Ocak 2019 / İstanbul

KONUŞMACI: Dr Öğr Üyesi Feray BAKAN

KONU: Kalsiyum Fosfat Esaslı Vektörlerin Gen Tedavisinde Kullanımı

YER: Sabancı Üniversitesi, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Orhanlı - İstanbul

TARİH: 17-Ocak-2019 Perşembe Saat 14:00

 

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : arbaks@yahoo.com