İleri Teknoloji Malzemelerinde Mikroskopi- Mikroanaliz- Mikroyapısal Karakterizasyonu

27 Mart 1998 / Kocaeli

Uzm.Araş.Zülal MISIRLI

27 Mart 1998

TÜBİTAK- Marmara Araştırma Merkezi, MKTAE Seminer Salonu,Gebze-Kocaeli

CONTACT
TURKISH SOCIETY FOR ELECTRON MICROSCOPY
Prof. Dr. Serap ARBAK Ph.D (President)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University
School of Medicine
Department of Histology and Embryology
Istanbul TURKEY
Phone: 0216 500 40 91
E-Mail : arbaks@yahoo.com