İmmersiyon ve Perfüzyon Tespit Yöntemlerinin Beyin Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Elektronmikroskopik Düzeyde İncelenmesi

26 Mart 2004 / İstanbul

Araş.Gör. Sibel KÖKTÜRK

26 Mart 2004

İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Cerrahpaşa – İstanbul

CONTACT
TURKISH SOCIETY FOR ELECTRON MICROSCOPY
Prof. Dr. Serap ARBAK Ph.D (President)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University
School of Medicine
Department of Histology and Embryology
Istanbul TURKEY
Phone: 0216 500 40 91
E-Mail : arbaks@yahoo.com