Vasküler Perfüzyon ve Pulmoner Surfaktant Ultrastrüktürü

29 Nisan 2005 / İstanbul

Prof.Dr. Oktay ARDA 

29 Nisan 2005

İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Cerrahpaşa-İstanbul   

CONTACT
TURKISH SOCIETY FOR ELECTRON MICROSCOPY
Prof. Dr. Serap ARBAK Ph.D (President)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University
School of Medicine
Department of Histology and Embryology
Istanbul TURKEY
Phone: 0216 500 40 91
E-Mail : arbaks@yahoo.com