Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Farelerin Böbreklerinde Nitrik Oksit Sentazın Rolü

27 Ocak 2006 / İstanbul

Araş. Gör. Ebru GÜREL

27 Ocak 2006 

İstanbul Üniv., Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Vezneciler, İstanbul

CONTACT
TURKISH SOCIETY FOR ELECTRON MICROSCOPY
Prof. Dr. Serap ARBAK Ph.D (President)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University
School of Medicine
Department of Histology and Embryology
Istanbul TURKEY
Phone: 0216 500 40 91
E-Mail : arbaks@yahoo.com