Embriyonik ve Postnatal Dönemde Sıçan Mesanesinde Epitelyal Farklılaşma: Karşılaştırmalı Ontojenik Çalışma

30 Aralık 2005 / İstanbul

Tıbbi Bio. Yasemin ERSOY

30 Aralık 2005

Marmara Üniv., Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji ABD,Haydarpaşa, İstanbul

CONTACT
TURKISH SOCIETY FOR ELECTRON MICROSCOPY
Prof. Dr. Serap ARBAK Ph.D (President)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University
School of Medicine
Department of Histology and Embryology
Istanbul TURKEY
Phone: 0216 500 40 91
E-Mail : arbaks@yahoo.com