Stereolojik Yöntemlerle Sinir Liflerinin Volümünün Hesaplanması

07 Mayıs 1999 / İstanbul

Öğ.Gör.Dr. Feriha ERCAN

7 Mayıs 1999

Marmara Üniv.Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD.Haydarpaşa - İstanbul

CONTACT
TURKISH SOCIETY FOR ELECTRON MICROSCOPY
Prof. Dr. Serap ARBAK Ph.D (President)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University
School of Medicine
Department of Histology and Embryology
Istanbul TURKEY
Phone: 0216 500 40 91
E-Mail : arbaks@yahoo.com