Bazik Fibroblast Büyüme Faktörünün Farklı Hücre Tiplerindeki Lokalizasyonunun İmmuno-gold İşaretleme Tekniği Kullanılarak İnce Yapısal Düzeyde Araştırılması

08 Ocak 1999 / İstanbul

Uzm. Dr. Gülhan AKTAŞ

8 Ocak 1999

İst.Üniv. İstanbul Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Çapa- İstanbul

CONTACT
TURKISH SOCIETY FOR ELECTRON MICROSCOPY
Prof. Dr. Serap ARBAK Ph.D (President)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University
School of Medicine
Department of Histology and Embryology
Istanbul TURKEY
Phone: 0216 500 40 91
E-Mail : arbaks@yahoo.com