Mikrodalga Işınlamanın Histolojik Tekniklerde Kullanımı

11 Aralık 1998 / İstanbul

Doç. Dr. Zeynep KAHVECİ

11 Aralık 1998

İst Üniv.İstanbul Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji ABD. Çapa - İstanbul

CONTACT
TURKISH SOCIETY FOR ELECTRON MICROSCOPY
Prof. Dr. Serap ARBAK Ph.D (President)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University
School of Medicine
Department of Histology and Embryology
Istanbul TURKEY
Phone: 0216 500 40 91
E-Mail : arbaks@yahoo.com