Normal, Atipik ve Tümör Hücrelerinin Işık ve Ultrastrüktürel Görünümleri

25 Şubat 2000 / İstanbul

Prof.Dr. Nail YILMAZ

25.02.2000

İst.Üniv. İstanbul Tıp Fak.Histoloji ve Embriyoloji ABD. Çapa- İstanbul

CONTACT
TURKISH SOCIETY FOR ELECTRON MICROSCOPY
Prof. Dr. Serap ARBAK Ph.D (President)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University
School of Medicine
Department of Histology and Embryology
Istanbul TURKEY
Phone: 0216 500 40 91
E-Mail : arbaks@yahoo.com